Micro Braids M S Kids
2-4 in. 200 240 160
4-6 in. 250 290 200
6-8 in. 320 350 240
Lacing Braids M S Kids
1.5-3 in. 250 300
4-6 in. 325 375
6-8 in. 400 450
Braid Removal 50/hr
Braid Perimeter TouchUp 70/hr
Braid TouchUp 3-7/braid
Braid Shampoo 15
Braid Shampoo w/ Touchup 10
Braid Updo 15-30
Flexi Rod Curls 15-25